Rejestracja gości:

Imię
Nazwisko
Nazwa Firmy/Uczelni
NIP Firmy/Uczelni
Telefon
Adres e-mail
Zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. Nr 101, poz. 926) oświadczam, że znany jest mi administrator danych oraz jego siedziba, tj. PTM Polska Sp. z o.o., Łódź, ul. Zgierska 250/252 i przysługujące mi prawo dobrowolnego podania danych i prawo do wglądu w dane oraz prawo do ich poprawiania i usuwania wysyłając stosowną prośbę na adres e-mail biuro@naczepomania.pl, jak również, że wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych.
Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych w celach marketingowych przez PTM Polska Sp. z o.o. zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. Nr 101, poz. 926) oraz na przesyłanie przez
PTM Polska Sp. z o.o. (adres elektroniczny: biuro@naczepomania.pl
i biuro@ptmtrade.pl) informacji związanych z działalnością PTM Polska Sp. z o.o., w szczególności informacji handlowych, w tym ofert, cenników i innych informacji służących promocji towarów i usług, zgodnie z ustawą z dnia 18 lipca 2002 roku
o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204).